Açıklama

Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktalarından İnönü Savaşlarının sevk ve kumanda edildiği askeri karargâhtır. I. Dünya Savaşının sonunda yaşanan Anadolu’nun işgali sırasında, bir an için Batı Anadolu ve Trakya’yı elde etme hayaline kapılan Yunanlıların durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi ile topraklarımızdan atıldıkları çetin savaşlar, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından buradan yönetilmiştir
        İsmet İnönü’nün karargâh olarak burayı seçmesinin sebebi, hem iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetlerine karşı elverişli bir mukavemet noktası oluşturmak, hem de stratejik bir merkez olan Eskişehir’in ele geçirilmesinin önüne geçerek,  düşmanın Ankara hedefini bozmaktı.
        Bina, büyük komutan İsmet İnönü’nün ve İnönü Zaferlerinin 80. yıldönümü hatırasına saygı ifadesi olarak, 1987 yılında Kültür Bakanlığı’na devredilmiş ve İnönü Savaşları Karargâh Müzesi olarak düzenlenmiş; 2000-2001 yıllarında yürütülen restorasyonla da  “İNÖNÜ SAVAŞ MÜZESİ” olarak 1 Nisan 2001’de ziyarete açılmıştır. Müzede, İnönü Savaşları’nı içeren fotoğraflar, İsmet İnönü’nün ve diğer kumandanların vermiş oldukları cephe emirleri, Akşehir ll85 Sefer Malzeme Ana Depo Komutanlığı’nca verilen silahlar, İnönü Kaymakamlığı’nın savaş alanından topladığı silahlar ve askeri malzemeler sergilenmektedir. Ayrıca müzede İsmet İnönü’nün resmi üniformalarının kopyaları, Eskişehir Arkeoloji Müzesi etnografya bölümünden getirilen yöresel etnoğrafik eserlere de yer verilmiştir.

Yorum Yap & Değerlendir

“İnönü Savaşları Karargah Müzesi” için ilk yorum yapın.