Açıklama

 

Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Semti’nde yeniden hayata döndürdüğü evlerden birini Kent Müzeleri Kompleksi olarak düzenlemiş ve buradaTürkiye’nin ilk Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’ni 2007 yılında, bunu takiben aynı bina içerisinde Kent Belleği Müzesi’ni 2012 yılında açmıştır.

“Kentin Belleği’ni yaşatmak “
Tarihin başlangıcından günümüze kadar Eskişehir’in kentsel gelişiminin kaydını tutmak, korumak ve gelecek nesillere kentli olma bilincini kazandırmayı görev edindik.

“İyi bir Ev Sahibi olmak”
Yerel, ulusal ve uluslararası tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak projeler üretilmesini, sözlü tarih çalışmalarının yapılmasını, kentin belleğine yönelik sanat çalışmalarını müzede sergilemeyi, kentin belleğini oluşturan yazılı ve görsel arşive sahip bir kütüphane hizmeti vermeyi, gezici sergilere, konferans, eğitim ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz.

Bu proje, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde açmış olduğu ICD MUSE teklif çağrısında, “Building Intercultural Dialgue Between City Museums in Eskişehir and Den Haag (Eskişehir ve Den Haag Müzeleri Arasında Kültürlerarası Diyalog Kurulması)” Proje Başlığı ve TR0803.02-02/10 Sözleşme Numarası ile yürürlüğe girmiştir.

Videoya

Yorum Yap & Değerlendir

“Cam Sanatları & Kent Belleği Müzesi” için ilk yorum yapın.